Nhiều gia đình được đoàn tụ hơn tại Canada

Thông báo

Chính phủ Canada cải thiện hệ thống nhận đơn và nhận nhiều đơn xin bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà hơn.

Ngày 20/08/2018 – Surrey, BC – Nhằm giúp cho bố me và ông bà của các gia đình ở Canada được đoàn tụ, hôm nay, Ngài Ahmed Hussen, Bộ trưởng bộ di trú, tị nạn và công dân, đã thông báo rằng chính phủ Canada sẽ nhận hồ sơ xin bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà trong năm 2019 với số lượng lên đến 20 000 hồ sơ, gấp 04 lần số lượng hồ sơ được chấp nhận khi chương trình mở cửa trở lại trong năm 2014, với giới hạn số lượng là 5000 hồ sơ.

Quyết định này nhằm tăng số lượng các hồ sơ mà Bộ di trú,người tị nạn và công dân Canada (IRCC) nhận vào để xử lý, là kết quả của nhu cầu tăng cao liên tục đối với chương trình Bảo lãnh Cha mẹ & ông bà – Parents and Grandparents (PGP) và số lượng hồ sơ chờ xử lý được giảm một cách đáng kể, giảm từ 167 000 người trong năm 2011 xuống dưới 26 000 người trong tháng 6/2018

Sau khi nâng mức giới hạn của năm 2018 là 17 000 bộ đơn, IRCC đã gửi một thư mời cho giai đoạn hai đến những người bảo lãnh tiềm năng ngẫu nhiên đã nộp đơn xin bảo lãnh trước đó trong đầu năm 2018. Những người được mời vào giai đoạn hai phải gửi một bộ đơn hoàn chỉnh trước ngày 05/10/2018.

Bộ trưởng Hussen cũng thông báo rằng, sau khi lắng nghe các bên liên quan và kiểm tra chặt chẽ chương trình PGP, chính phủ đang thực hiện nhiều thay đổi hơn nữa để quá trình nhận hồ sơ và sắp xếp tổ chức hợp lý hiệu quả hơn về quyền tham gia chương trình và cải thiện trải nghiệm của các đương đơn.

Việc áp dụng quy trình này sẽ giúp chính phủ linh hoạt hơn trong việc xử lý hồ sơ và đảm bảo rằng chính phủ sẽ nhận được nhiều hồ sơ nhất có thể.

Trong năm 2019, như những năm trước đó, đơn xin bảo lãnh là trực tuyến, vào đầu năm, các đương đơn xin bảo lãnh tiềm năng đủ điều kiện có thể cho IRCC biết họ muốn bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà đến Canada. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn ngẫu nhiên các đương đơn, chúng tôi sẽ mời họ gửi một hồ sơ xin bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà của họ dựa trên thứ tự mà chúng tôi nhận đơn xin bảo lãnh. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi đạt đến mức giới hạn của năm 2019 là 20 000 hồ sơ hoàn thiện.

Thông tin chi tiết về cải thiện này sẽ được thông báo vào mùa thu này.

Trích dẫn:

“Trong vài năm qua, chúng tôi đã thực hiện những cải tiến đáng kể cho quá trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà và loại trừ nhiều đơn chưa được giải quyết. Bây giờ, bằng việc nhận thêm nhiều đơn trong năm nay và năm sau cũng như tăng cường hệ thống nhận đơn, chính phủ Canada đang chứng minh sự cam kết giúp đỡ cho cuộc sống, công việc, và sự phát triển cùng nhau của các gia đình tại Canada” – Ngài Ahmed Hussen, Bộ trưởng bộ di trú, người tị nạn và công dân

Thông tin nhanh:

  • IRCC sẽ nhận xử lý 17 000 đơn xin bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà trong năm 2018 và 20 000 đơn trong năm 2019.
  • Số lượng cha mẹ và ông bà được nhận vào Canada trong những năm tiếp theo như sau:
    • Năm 2018, chính thủ dự định sẽ nhận khoảng 20 000 cha mẹ và ông bà trong kế hoạch di trú.
    • Số lượng Cha mẹ và ông bà nhận vào sẽ được tăng lên 20 500 trong năm 2019 và 21 000 trong năm 2020.

Nhiều gia đình được đoàn tụ hơn tại Canada

Nguồn: Bộ Di trú, Người tị nạn và công dân Canada